แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจแฟชั่นจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

shopkoros.com

การเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน มีผลต่อวัฒนธรรมการแต่งกาย เนื่องด้วยการแต่งกายเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างภาพลักษณ์ และสะท้อนถึงสังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนอัตลักษณ์ของผู้คนในสังคม ดังนั้นการสร้างผลงานออกแบบแฟชั่นจึงต้องตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาให้ทันกับแนวโน้มของด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพื่อให้สามารถพัฒนาผลงานให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน

ในสมัยก่อนธุรกิจเสื้อผ้าจะอยู่ในรูปแบบของห้องเสื้อ ที่มีเจ้าของเป็นผู้ออกแบบ และตัดเย็บเฉพาะตัวลูกค้า และก็มีแบรนด์ดังๆเพียงไม่กี่แบรนด์เท่านั้นที่วางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้า ทำให้ผู้บริโภคมีตัวเลือกไม่มากนัก กระแสความนิยมก็มาจากดารานักร้องที่เป็นพรีเซนเตอร์ให้ห้องเสื้อต่างๆ แล้วก็ลงโฆษณาตามนิตยสารดังๆ ไม่กี่เล่มในสมัยนั้น ยกตัวอย่างเช่น นิตยสารกุลสตรี นิตยสารขวัญเรือน เป็นต้น

อุตสาหกรรมแฟชั่นฝีมือคนไทยยังได้รับความนิยมไม่มากนักในสมัยก่อน เพราะว่าคนไทยนิยมใช้ของนอก มีความเชื่อมั่นในฝีมือของช่างต่างประเทศมากกว่าฝีมือคนไทย ทำให้ผู้ประกอบการซื้อลิขสิทธิ์แบรนด์ดังๆจากต่างประเทศเข้ามาทำการผลิตในไทย และยังถ่ายทอดฝีมือการตัดเย็บและการออกแบบ จึงทำให้อุตสาหกรรมแฟชั่นเติบโตขึ้น

ในปัจจุบันโลกอินเตอร์เน็ตเริ่มเข้ามามีบทบาท ทำให้สามารถเชื่อมโยงข่าวสารเข้าหากันในเวลาที่รวดเร็วมาก ทำให้กระแสแฟชั่นของต่างประเทศเข้ามากระจายในประเทศไทยได้อย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกับผลงานของดีไซน์เนอร์ชาวไทยที่สามารถแพร่กระจายฝีมือไปยังต่างประเทศต่างๆทั่วโลกได้ย่างรวดเร็วเช่นกัน เราจะเห็นได้ว่าในตอนนี้ฝีมือของคนไทยกลายเป็นแฟชั่นที่กลุ่มผู้บริโภคมีกำลังซื้อ และให้ความนิยมมากขึ้น

ธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่นมีความเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยได้อาศัยปัจจัยด้าน  Life Style และกำลังซื้อของตัวผู้บริโภครุ่นใหม่ที่เริ่มให้ความสำคัญกับเรื่องของการแต่งกายมากขึ้น ประกอบกับธุรกิจค้าปลีกเริ่มมีการขยายตัว และไทยยังเป็นหนึ่งในศูนย์การค้า การท่องเที่ยวแหละเป็นแหล่งชอปปิ้งที่ต่างชาติเข้ามาจับจ่าย สิ่งเหล่านี้เป็นตัวสนับสนุนให้กลุ่มธุรกิจแฟชั่นหลายๆแบรนด์ สนใจเข้ามาลงทุนทำการตลาดขยายสาขาในประเทศไทยมากขึ้นเรื่อยๆ

การทำธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่นแบบขายออนไลน์ให้มีคนสนใจมากขึ้น

8

ธุรกิจร้านขายเสื้อผ้าผ่านช่องทางออนไลน์ เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่กำลังได้รับความสนใจจากบรรดาผู้ประกอบการรายย่อยหรือเอสเอ็มอี และคาดว่าจะมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องและเผชิญการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น เนื่องด้วยลักษณะของสินค้าที่มีการซื้อง่ายขายคล่อง และมีราคาไม่แพงจนเกินไปนัก อีกทั้งยังเป็นสินค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลและกระแสแฟชั่นอยู่ตลอดเวลา (Fast fashion) จึงคาดว่า สินค้าดังกล่าวน่าจะมีความต้องการจากผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง การเตรียมความพร้อม…สำหรับเริ่มต้นทำธุรกิจขายเสื้อผ้าผ่านช่องทางออนไลน์ ถึงแม้ว่าการเปิดร้านค้าขายเสื้อผ้าออนไลน์จะถูกสร้างขึ้นโดยง่าย แต่ผู้ประกอบการควรที่จะเตรียมความพร้อมสำหรับการทำธุรกิจร้านขายเสื้อผ้าออนไลน์ด้วยเช่นกัน โดยควรเตรียมดังนี้ เตรียมความพร้อม/ข้อมูลพื้นฐาน ศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าผู้ประกอบการต้องทำการศึกษาพฤติกรรมของลูกค้า (Consumer behavior) ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน เพื่อนำมาวิเคราะห์และจัดทำแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจให้เหมาะสมที่สุด

ต้องอัพเดทกระแสแฟชั่นหรือความนิยมเสื้อผ้าของลูกค้าอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้สินค้าที่ขายตรงกับความนิยมของผู้บริโภคได้ทันเวลา ซึ่งอาจจะตามข่าวหรืออัพเดทกระแสแฟชั่นผ่านทางหนังสือ นิตยสารแฟชั่น หรือเว็บไซต์ต่างๆทำความเข้าใจในระบบธุรกิจซื้อขายออนไลน์ เช่น การเลือกรูปแบบเว็บไซต์ ระบบฐานข้อมูล ระบบการชำระเงินการโฆษณาผ่านอินเทอร์เน็ต ระบบการรักษาความปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ต เป็นต้น เนื่องจากจะช่วยให้สามารถวางแผนการดำเนินธุรกิจซื้อขายออนไลน์ได้อย่างเหมาะสมเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับตัวเว็บไซต์/ร้านค้าออนไลน์เลือกเว็บไซต์สำหรับเปิดร้านค้าออนไลน์ จะมีอยู่ 2 แบบ คือ เว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมาเอง โดยสร้างขึ้นจากชุดโปรแกรมสำหรับสร้างเว็บไซต์ ซึ่งแบบนี้ค่อนข้างยุ่งยาก และต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างเยอะหากต้องจ้างคนอื่นในการเขียนโปรแกรม ในขณะที่อีกแบบคือ เปิดร้านออนไลน์กับเว็บไซต์สำหรับสร้างร้านค้าออนไลน์โดยเฉพาะ (E-marketplace) เช่น Tarad.com, Weloveshopping.com เป็นต้น ซึ่งมีค่าใช้จ่ายไม่สูงมาก เริ่มต้นตั้งแต่ให้บริการฟรี-5,000 บาท/ปี ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อจำกัดต่างๆ ซึ่งการเปิดร้านค้าขายเสื้อผ้าออนไลน์ในระยะเริ่มต้น แนะนำให้ผู้ประกอบการเลือกเปิดผ่านเว็บไซต์สำเร็จรูปดังกล่าวจะง่ายและสะดวกกว่า มีฟังก์ชันสำเร็จรูปต่างๆให้ครบถ้วน อาทิ ระบบการสั่งซื้อ ระบบการชำระเงิน การแจ้งโอนเงิน การติดต่อสอบถามเจ้าของธุรกิจ เป็นต้น

ธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์ได้รับการตอบรับเป๋นอย่างมาก

ปัจจุบันธุรกิจการขายเสื้อผ้าแฟชั่นเป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากทั้งตามห้างสรรพสินค้า ตลาด ซึ่งอาจจะทำให้เจอกับปัญหาหลายอย่าง เช่น ทำเลที่ตั้ง การจำหน่าย เพราะการจำหน่ายเสื้อผ้าจะต้องหาทำเลที่ตั้งให้ใกล้กับแหล่งชุมชนเพื่อสร้างยอดขาย แต่ถ้าหากตั้งสินค้าใกล้กับห้างสรรพสินค้าอาจจะขาดทุนได้ง่าย นอกจากนี้อาจจะต้องคำนึงถึงสภาพอากาศด้วยเพราะถ้าอากาศไม่เอื้ออำนวยต่อการเดินทาง ลูกค้าที่ต้องการจะซื้อสินค้าก็จะทำให้ยอดขายน้อยลงซึ่งจะแตกต่างกับการขายเสื้อผ้าแฟชั่นทางอินเตอร์เน็ต เพราะปัจจุบันอินเตอร์เน็ตเป็นช่องทางในการสื่อสารที่สะดวกและรวดเร็วแล้วยังสามารถหาข้อมูลข่าวสารต่างๆได้ จึงช่วยเพิ่มช่องทางในการขายโดยไม่ต้องหาทำเลที่ตั้ง และยังประหยัดค่าเช่าสถานที่อีกด้วย ทำให้ผู้ขายได้ยอดขายเพิ่มขึ้นและยังอำนวยความสะดวกต่อลูกค้าที่สามารถประหยัดเวลาในการเดินทางทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย

นอกจากนี้การขายเสื้อผ้าแฟชั่นใหม่ๆนั้นผู้ขายยังสามารถลงรูปสินค้าและรีวิวสินค้าจากผู้ซื้อมาลงในหน้าเว็บไซต์ได้อีกด้วย ทำให้ผู้ซื้อมั่นใจที่จะเลือกซื้อสินค้าจากผู้ขายได้มากขึ้น สำหรับการซื้อขายสินค้าแฟชั่นออนไลน์ในปัจจุบันมีด้วยกันหลายช่องทางที่ผู้ซื้อสามารถเข้าถึงได้ง่ายดาย เช่น เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค เป็นต้น ทั้งนี้การขายสินค้าออนไลน์ผ่านเฟสบุ๊คก็เป็นช่องทางหนึ่งที่กำลังเป็นที่นิยมกันอย่างกว้างขวาง เพราะผู้คนส่วนใหญ่จะใช้เฟสบุ๊คเป็นช่องทางในการสื่อสารกันเพิ่มขึ้น จึงทำให้มีโอกาสในการที่จะขายเสื้อผ้าแฟชั่นได้มากยิ่งขึ้น การขายเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์นั้นจะช่วยเพิ่มช่องทางการขายให้กับผู้ขายและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ซื้อทั้งการเดินทาง การเลือกซื้อสินค้าใหม่

ฉะนั้นการทำธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์ถือได้ว่าเป็นธุรกิจที่น่าสนใจไม่แพ้ธุรกิจอื่นๆ เพราะนอกจากจะมีการซื้อขายได้สะดวกแล้วยังทำให้ผู้ขายมีเวลาทำธุระอย่างได้มากขึ้นเพราะไม่ต้องไปนั่งขายตามสถานที่ต่างๆ เพราะการซื้อขายออนไลน์เมื่อมีผู้ซื้อสั่งซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นเข้ามาผู้ขายสามารถตอบรับได้โดยทันทีด้วยระบบอินเตอร์เน็ตที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาทำให้ธุรกิจขายเสื้อผ้าแฟชั่นเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการทำธุรกิจ

ธุรกิจการเปิดร้านขายสินค้าแฟชั่นและเสื้อผ้าแฟชั่น

ธุรกิจการเปิดร้านขายสินค้าแฟชั่นและเสื้อผ้าแฟชั่น

ธุรกิจนี้เริ่มทำกันมาค่อนข้างนานพอสมควร ตั้งแต่เริ่มมีอินเทอร์เน็ตใช้ ผู้คนส่วนใหญ่ก็หันมาทำธุรกิจออนไลน์กันมากขึ้น เมื่อก่อนการซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ต หลายคนอาจจะมองว่ามีความเสี่ยงสูงและไม่มีความน่าเชื่อถือ เพราะในตอนนั้นเทคโนโลยีและการสื่อสารยังไม่เปิดกว้าง อีกทั้งการเข้าถึงสื่อต่างๆ ก็มีน้อยมาก ต่างจากตอนนี้ผู้คนส่วนใหญ่ให้การยอมรับมากขึ้น เพราะเห็นถึงประโยชน์และการใช้งานได้จริง บวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ครอบคลุมในทุกพื้นที่ ทำให้ทุกๆ คนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและการสื่อสารได้อย่างง่ายดาย ทำให้เกิดธุรกิจออนไลน์ขึ้น ซึ่งไม่ได้มีแค่การขายเสื้อผ้าแฟชั่นเท่านั้น แต่ยังมีสินค้าอีกหลายๆ อย่างที่สามารถนำมาขายผ่านทางอินเทอร์เน็ต สร้างเป็นอาชีพทำเงิน ทำรายได้ สร้างกำไรอย่างงาม

แหล่งรับเสื้อผ้าตลาดนัดจตุจักร ตลาดแห่งนี้มีความเป็นมายาวนานกว่า 60 ปี มีสินค้ามาวางจำหน่ายเป็นจำนวนมาก เรียกได้ว่ามีครบทุกอย่างกันเลยทีเดียว อีกทั้งอาหารการกินก็หาซื้อง่าย อาหารก็อร่อยราคาไม่แพง และที่ตลาดจตุจักรยังมีพวกพืชผักสวนครัว ต้นไม้ดอกไม้นานาชนิดมาวางจำหน่าย ตลาดนัดจตุจักรเหมาะสำหรับผู้ที่ชอบซื้อของและต่อรองราคา ซึ่งแบ่งพื้นที่ออกเป็น 26 โครงการ กลุ่มสินค้ามีตั้งแต่ เสื้อผ้า ต้นไม้ ของแต่งบ้าน เครื่องประดับ ของสะสม ของเก่า งานศิลปหัตถกรรม เฟอร์นิเจอร์ สัตว์เลี้ยง หนังสือเก่า อาหารพื้นเมือง สินค้าเบ็ดเตล็ดอื่นๆ อีกมากมาย ในทุกวันพุธและพฤหัส ส่วนวันเสาร์และอาทิตย์จะเปลี่ยนเป็นตลาดนัด รวมทั้งเป็นศูนย์รวมร้านค้าจากทุกภูมิภาคของประเทศ จึงไม่น่าแปลกใจเลย ที่จะเรียกตลาดนัดจตุจักรว่า เป็นตลาดนัดที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย การขายสินค้าออนไลน์ สิ่งที่จำเป็นที่สุดของการค้าขายสินค้าคือการให้บริการที่รวดเร็ว คุณรู้หรือไม่ว่าใครๆ ต่างก็มีสิทธิเข้าถึงธุรกิจขายเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์เท่ากันทุกคน ดังนั้นการให้บริการจึงเป็นสิงสำคัญอันดับหนึ่ง ต่อมาเป็นเรื่องคุณภาพของสินค้า การขายสิ้นค้าออนไลน์มีข้อเสียอย่างหนึ่งคือ ลูกค้าไม่สามารถจับต้องในตัวสินค้าได้ ดังนั้นเราควรใส่ใจในเรื่องของสินค้าตัวที่ขายด้วย ให้เลือกเอาระหว่างลูก กับ กำไลกินวันเดียวก็หมด คงเลือกไม่ยากนะค่ะ ผู้เขียนมีคติที่ว่า“สินค้ามีคุณภาพ ลูกค้าก็ย่อมมีคุณภาพ”

ธุรกิจขายสินค้าเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์ธุรกิจที่กำลังได้รับความสนใจ

การซื้อขายออนไลน์ตลอดกาลก็คือเสื้อผ้าแฟชั่น ธุรกิจร้านขายเสื้อผ้าผ่านช่องทางออนไลน์ เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่กำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก และคาดว่าจะมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องขึ้น เนื่องด้วยลักษณะของสินค้าที่มีการซื้อง่ายขายคล่อง และมีราคาไม่แพงจนเกินไปนัก อีกทั้งยังเป็นสินค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลและกระแสแฟชั่นอยู่ตลอดเวลา จึงคาดว่า สินค้าดังกล่าวน่าจะมีความต้องการจากผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง วันนี้คุณสามารถมีธุรกิจขายเสื้อแฟชั่นได้โดยไม่ต้องเสี่ยงอีกต่อไป เพียงแค่คุณสมัครร่วมทำธุรกิจกับเราวันนี้ ภายใน 24 ชั่วโมงคุณก็สามารถเริ่มธุรกิจได้ทันที

Fashion-clothing-online

การขายสินค้าเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์ เป็นอีกหนึ่งช่องทางสำหรับผู้ที่ไม่มีสถานที่หน้าร้านค้า ในปัจจุบันเทคโนโลยีที่ทันสมัยรวมกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปทำให้การขายสินค้าเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์คือช่องทางที่น่าสนใจ แต่สิ่งที่จำเป็นที่สุดของการค้าขายสินค้าเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์ก็คือการให้บริการที่รวดเร็ว และไม่ว่าใครก็สามารถเข้าถึงธุรกิจขายเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์เท่ากันทุกคน ดังนั้นการให้บริการจึงเป็นสิ่งสำคัญอันดับหนึ่ง

ในเรื่องคุณภาพของสินค้า การขายเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์มีข้อเสียอย่างหนึ่งคือ ลูกค้าไม่สามารถจับต้องในตัวสินค้าได้ ดังนั้นเราควรใส่ใจในเรื่องของสินค้าตัวที่ขายด้วย ถ้าเราขายสินค้าที่มีคุณภาพ ลูกค้าของเราก็ย่อมมีคุณภาพ เช่นกัน

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนขายสินค้าออนไลน์ก็คือ

1.สินค้า สินค้าถือว่าเป็นหัวใจสำคัญหลักในการทำรายได้ทั้งหมด ส่วนเว็บไซต์ร้านค้าเป็นเพียงส่วนประกอบหนึ่ง ซึ่งเป็นตัวผลักดันให้สินค้าขายได้ ดังนั้น ต้องจัดเตรียม สินค้าให้พร้อมที่จะขาย คุณอาจติดต่อโดยตรงกับผู้ผลิต หรือนำเข้ามาเอง ไม่ก็ผลิตเองไปเลยยิ่งดีมาก แต่ก็มีคำถามตามมามากมายเกี่ยวกับตัวสินค้าว่าควรเลือกนำสินค้าอะไรมาขายดี เพราะไม่รู้ว่าจะขายอะไรดี ซึ่งเป็นคำถามยอดฮิตเลยก็ว่าได้

2.ข้อมูลร้านค้า และข้อมูลสินค้า ในเมื่อคุณมีสินค้าที่ต้องการนำมาขายผ่านระบบร้านค้าออนไลน์แล้ว สิ่งที่ต้องเตรียมต่อมา คือ ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ของสินค้าที่จะขาย นอกจากข้อมูลของตัวสินค้าเอง อย่าลืมจัดเตรียมข้อมูลติดต่อกับลูกค้าลงไปด้วย มีอะไรก็ไส่ๆ ไปให้หมด เช่น เบอร์โทร ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ อีเมล์ เฟสบุ๊ค Line ลงไปให้หมด อีกอย่างโปรดสร้างความเชื่อถือโดยการใช้ข้อมูลที่เป็นจริงเท่านั้น

3.รูปภาพประกอบ มีข้อมูลแล้วสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับผู้ที่ทำการขายสินค้าผ่านเน็ต รูปภาพเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง คนเราจะซื้อไม่ซื้อก็จะตรงกันตรงนี้แหละ ยิ่งมีรูปภาพมากเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้น แต่การถ่ายภาพจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีหลักการ และจัดองค์ประกอบให้ลงตัว ยิ่งรูปภาพสินค้าดูสวย ดูดีมีสไตล์โดนใจลูกค้าโอกาสที่จะขายได้มีสูงมาก เพราะจุดแรกที่ลูกค้าต้องการมากที่สุดคืออยากจะเห็นในตัวสินค้า ยิ่งเวลาขายสินค้าผ่านร้านค้าออนไลน์ ลูกค้าจะไม่สามารถจับต้องในตัวสินค้าได้จนกว่าทำการสั่งซื้อจนถึงขั้นตอนจัดส่ง เพราะอย่างนี้นี่เองรูปภาพจึงมีความสำคัญมาก